Časopis Regionální knihovny Karviná

Sova 13 / 2004

Úvod
Jesień w Oddziale Lit. Polskie
Ohlédnutí za provázkiádou
Jakpak se Strašálo
Jak obálka ke slovu přišla
Jak šel čas…
Nabídka Fimového Klubu
Knihovna budoucnosti….
Co si přečtu...
Večer aforismů a poezie
Pozvání přijal... V. Vydra
Dům V Aleji prezentuje...
Ve zkratce
Píšu píšu pohádku
Knihovna připravuje
Vyhledávání

  Zadej text hledání:Odkazy
Regionální knihovna Karviná
Inf. portál knihoven
Inf. portál Karvina.info
Domácí knihovnička
M. V. S.

Jak šel čas… Historie knihtisku ve světě

Část IV. – Španělsko


Zlatý věk španělského knihtisku se datuje již od 16. století. Významné místo zde zaujímá Sevilla s tiskárnou Jakoba Crombergera, založená v roce 1502. Cromberger byl nakladatelem španělských humanistů, vydavatelem starověkých klasiků a některých vědeckých děl doby. V pozoruhodném grafickém provedení vyšlo např. zeměpisné dílo Encisovo Suma de geographia v roce 1530. Tato práce byla vydána již za Jakobova syna Juana, který tiskárnu v roce 1527 po otci převzal.

V roce 1539 vyslal Juana Pablose s nutným tiskařským zařízením do Mexika a ten tam vytiskl první knihu Nového světa: Doctrina Christiana el la lengua Mexicana y Castellana (Křesťanské učení v mexickém a kastilském jazyce). V Salamance se tamní tiskaři věnovali zejména vydávání klasických autorů. Díky velké podpoře kardinála Ximenese se do popředí dostává univerzita v Alcale i její univerzitní tiskař Arnao de Brocar, první významný španělský tiskař. Císař Karel.V. ho vyznamenal titulem královského impresora. Slávu španělskému knihtisku přinesla Arnaem vydaná bible – Complutenská polyglotta (Complutum je latinský název pro město Alcalá de Henares), vydaná v hebrejštině, chaldejštině, řečtině a latině v letech 1514-22 v šesti svazcích. Španělský knihtisk se neudržel v pozdějších stoletích na výši svých prvotiskových začátků a rozvoje v první polovině 16. století. Nesetkáváme se tu s oněmi nákladnými obrazovými díly jako ve Francii, Nizozemí a Německu.

Někdy ovšem v nenápadné úpravě vyjde nesmrtelné dílo. To je případ prvního vydání knihy vydavatele Juana de la Cuesta z roku 1605, kdy vyšel El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha od Miguela de Cervantese.

Většina knih 17. a 18. století je vázána do měkkých pergamenových vazeb bez ozdob. Teprve na konci 18. století se v Madridu setkáváme s vynikajícím tiskařem J. Iberrou, který v roce 1772 vydal v krásné úpravě např. Sallustia Crispa La conjuracion de Catilina y la guerra de Jugurta (Catilinovo spiknutí a válka s Jugurthou) písmem A. Espinosy.

(nh)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 13 vyąlo 16. 11. 2004.