Časopis Regionální knihovny Karviná

Sova 13 / 2004

Úvod
Jesień w Oddziale Lit. Polskie
Ohlédnutí za provázkiádou
Jakpak se Strašálo
Jak obálka ke slovu přišla
Jak šel čas…
Nabídka Fimového Klubu
Knihovna budoucnosti….
Co si přečtu...
Večer aforismů a poezie
Pozvání přijal... V. Vydra
Dům V Aleji prezentuje...
Ve zkratce
Píšu píšu pohádku
Knihovna připravuje
Vyhledávání

  Zadej text hledání:Odkazy
Regionální knihovna Karviná
Inf. portál knihoven
Inf. portál Karvina.info
Domácí knihovnička
M. V. S.

Večer aforismů a poezie

Ve čtvrtek 7. října 2004 se uskutečnila autorská beseda s dvojjazyčným - bilingvním spisovatelem Ing. Lechem Przeczkem.


Básník, prozaik, aforista, překladatel a také člen Obce spisovatelů čtením ukázek ze své poezie, prózy, aforistické tvorby v polštině i v češtině představil svou vlastní tvorbu.

Po krátkém úvodu, kdy se spisovatel osobně představil a ve stručnosti pohovořil o svých literárních začátcích, zahájil svůj první blok čtením ukázek z mikropovídek se sci-fi náměty Strach z modré trávy. Přečetl rovněž povídky, které začínaly na jedno písmeno z abecedy a poté vyzval publikum, aby v průběhu konání celé besedy vytvořily krátkou povídku také na jedno písmeno z abecedy. Pro posluchačské psaní byly zajištěny podmínky, neboť každý blok byl obohacen o hudební složku, kterou prezentovaly děti ze ZUŠ Bedřicha Smetany pod vedením p. učitelky Heinzové.

Druhý blok byl věnován poezii, kde autor sám přednesl několik básní v češtině i v polštině ze svých básnických sbírek Sciezka przez pamiec a Przeblysky – Záblesky.

V posledním bloku, který je jeho nejoblíbenější, nás p. Przeczek provedl aforistickou kuchyní, ve které představil své aforistické sbírky – Střípky – 101 + aforismů, Postřehy – 333 aforismů pro dobrou náladu, Jednou větou – jednym zdaniem a novinku Na okraj. Velký potlesk publika na závěr besedy byl jistě poděkováním za příjemně prožitý literárně – hudební podzimní večer.

(kon)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 13 vyąlo 16. 11. 2004.