Časopis Regionální knihovny Karviná

Sova 13 / 2004

Úvod
Jesień w Oddziale Lit. Polskie
Ohlédnutí za provázkiádou
Jakpak se Strašálo
Jak obálka ke slovu přišla
Jak šel čas…
Nabídka Fimového Klubu
Knihovna budoucnosti….
Co si přečtu...
Večer aforismů a poezie
Pozvání přijal... V. Vydra
Dům V Aleji prezentuje...
Ve zkratce
Píšu píšu pohádku
Knihovna připravuje
Vyhledávání

  Zadej text hledání:Odkazy
Regionální knihovna Karviná
Inf. portál knihoven
Inf. portál Karvina.info
Domácí knihovnička
M. V. S.

Ve zkratce

Městské informační centrum při Regionální knihovně Karviná v Karviné – Fryštátě oznamuje, že má v předprodeji vstupenky na akci: MEGAKONCERT pro všechny prima lidi 6. narozeniny RADIA ČAS, který se koná 20. 11. 2004 v ČEZ ARÉNĚ v Ostravě, začátek koncertu je v 16.30 hodin.

Cena vstupného: dospělí, děti, důchodci: 60,- Kč, vozíčkáři: zdarma (jejich doprovod: 60,- Kč), zdravotně a tělesně postižení: 30,- Kč (nutno předložit průkazku ZTP).

Pro zájemce o tuto kulturní akci je Městské informační centrum v Karviné otevřeno od pondělí do pátku v době od 8.00 do 18.00 hodin a v sobotu v době od 8.00 do 13.00 hodin.

(sta)


Karvinská knihovna získala přístup k databázi historických dokumentů.

Do projektu Memoria se zapojily knihovny, které vlastní historicky cenné knižní fondy a prostřednictvím digitalizace těchto dokumentů se je snaží zpřístupnit všem zájemcům. V čele knihoven stojí Národní knihovna, dále můžeme jmenovat knihovnu Národního památkového ústavu v Praze, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci nebo knihovna Národního muzea v Praze a knihovna Strahovského kláštera.

Tento projekt je financovaný Ministerstvem kultury v rámci projektu VISK6, částečně VISK4, případně dalších projektů, které koordinátor a provozovatel projektu MEMORIA inciovali nebo se na nich podíleli.

Cílem projektu MEMORIA je zpřístupnění významných historických dokumentů z hlubin minulosti, z nedostupnosti depozitářů a trezorů k očím současníků a digitalizací je ochránit před přímým kontaktem.

Databáze obsahuje téměř 30 tisíc bibliografických popisů a z toho skoro jedenáct set dokumentů je zdigitalizováno v plné verzi. Nejznámějším rukopisem tzv. Liber viaticus Jana ze Středy, uložený v Knihovně Národního muzea, který patří mezi nejdůležitější české rukopisy v dějinách knižní malby. Zajímavým příspěvkem z hlediska ikonografického je Martinická bible, uložená v knihovně Akademie věd České republiky s nejstarším vyobrazením upálení Jana Husa.

Databáze je knihovnám, které o to projevily zájem, přístupná do konce března příštího roku v plné verzi. Všem případným zájemcům z řad čtenářů Regionální knihovny je k dispozici na Informačním oddělení Karviná – Mizerov.

(deu)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 13 vyąlo 16. 11. 2004.