Časopis Regionální knihovny Karviná


Sháníte marně v knihovně nějakou knihu či časopis? Pomůžeme Vám!

Sháníte knihu či časopis?


Regionální knihovna Karviná nabízí svým čtenářům širokou škálu knihovnických a informačních služeb. Jednou z hlavních činností je půjčování knih. Čtenáři si mohou vybrat z pestré nabídky různorodé literatury. Bohužel knihovna nemůže nabídnout k zapůjčení veškerou knižní produkci vydanou na území ČR a proto nabízí možnost využít Meziknihovní výpůjční služby (MVS), což znamená zapůjčit si knihu z kterékoliv knihovny v České republice. Tato služba zajišťuje uživatelům knihovny přístup k široké škále dokumentů. Podmínkou je, že se kniha nenachází v knižním fondu Regionální knihovny Karviná.

Prostřednictvím MVS může knihovna zajistit svým uživatelům přístup k široké škále dokumentů. Čekací doba se pohybuje v rozmezí čtyř dnů až čtyř týdnů. Ve výjimečných případech, pokud je kniha velmi žádaná, je čekací doba delší. Knihovna Vás sama telefonicky nebo písemně vyrozumí, kdy si žádaný dokument můžete přijít vypůjčit.

Za dokument zapůjčený přes tuto službu čtenář zaplatí jen manipulační poplatek . V případě zajištění kopií odborných článků z časopisů zaplatí čtenář pouze náklady spojené s vyhotovením fotokopie článku. Pokud dokument není na území České republiky, je možné využít mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS) a vypůjčit dokument v zahraničí. Pro vyhledávání knih můžete využít i meziknihovní výpůjční systém, rovněž přístupný na adrese www.mvs.cz. Další podrobnosti o této službě Vám ochotně sdělí na informačním oddělení v Karviné – Mizerově.

(sur)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 14 vyąlo 11. 01. 2005.