Časopis Regionální knihovny Karviná


Vítáme jaro!

Zima je za námi a blíží se jaro. Příroda se pomalu probouzí a my cítíme příliv nové energie. Všichni se těšíme, až nás pošimrají sluneční paprsky.


Knihovna Karviná-Ráj chce přivítat jaro spolu s dětmi. Proto si knihovnice připravily zábavný test pro děti od 7 do 15 let s názvem : Vítáme jaro! Soutěž bude probíhat od 1. 3. - 31. 3. 2005. Test je sestaven tak, aby se děti zábavnou formou dozvěděly, co vše se mění v přírodě, když nastane jaro.

Pro všechny účastníky soutěže budou jako pomocná ruka přichystány encyklopedie a knihy o přirodě, ve kterých si děti mohou vyhledat správné odpovědi a rozšířit si tak své znalosti a vědomosti. Přijďte si s námi zasoutěžit !

(kurt)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 14 vyąlo 11. 01. 2005.