Časopis Regionální knihovny Karviná


Jak šel čas… Historie knihtisku ve světě

Část V. – Balkánské země a Uhry – 1. díl


Balkánské země a Uhry byly od počátku 16. století postiženy vítězným postupem Turků. Všechen kulturní rozvoj byl potlačován a často zničen. Projevilo se to i v pozdním přijetí knihtisku a nutnosti tisknout knihy pro vlastní potřebu v cizině. Poněkud příznivější podmínky, alespoň dočasné, měly Uhry. Úspěchy v době prvotisků (Andreas Hess, 1475) nenašly odpovídající kontinuitu v 16. století, ani později.

S knihtiskem se v Maďarsku setkáváme v roce 1529 v Sibini (dnes v Rumunsku), roku 1533 v Brašově (Johannes Honter). První knihy tištěné v maďarštině pocházejí ze školní tiskárny v Újszigetu, kde byla vydána v roce 1539 latinsko – maďarská cvičebnice a v roce 1541 Nový zákon. Tiskárnu zde vedl Benedikt Abádí.

Od poloviny 16. století úspěšně pracovala v Sedmihradsku tiskárna v Kluži, kdy v letech 1551-60 byl zde vydán maďarský překlad bible. Katolickou nejvýznamnější tiskárnou byla budapešťská univerzitní tiskárna, která pracovala od roku 1557. nejvýznamnější období její činnosti patří létům 1578 - 1777.

Od konce 17. století po porážce Turků u Vídně (1683) se vracel normální život i v Budapešti. V roce 1724 zde byla založena samostatná světská tiskárna Johannem Sebastianem Landererem. V Rumunsku začíná působit první, tiskárna v Tirgoviste v roce 1510. Významné bylo působení diakona Coresi v Tirgoviste (1558) a později v Brašově, kde vydal řadu liturgických knih církevněslovanských i rumunských. Koncem 17. století rumunština zvolna zatlačuje církevněslovanský jazyk bohoslužebných knih. První rumunský překlad bible vyšel v Jasích v roce 1688.

V 18. století byl knihtisk v Rumunsku obecně rozšířen. Teprve v 19. století však ustoupila cyrilice latinské abecedě, což souvisí s úspěšným vyrovnáváním rumunské kultury se Západem.

(nh)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 14 vyąlo 11. 01. 2005.