Časopis Regionální knihovny Karviná


Co pro Vás chystáme v prvním čtvrtletí?

Regionální knihovna v Karviné-Ráji připravila v prvním čtvrtletí nového roku řadu výstav a zábavných i poučných setkání. Dospělí návštěvníci jistě ocení výtvarná dílka žáků Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, které budou vystaveny od 3. ledna do 12. února.


Velké oblibě se u našich čtenářů těší prodejní výstavy, které organizujeme se Sociálními ústavy pro mentálně a tělesně postiženou mládež. Proto se bude v rámci Měsíce pro neziskové organizace prezentovat Stacionář Eunika. Roztomilá dílka z keramiky a jiných přírodních materiálů, které v rámci pracovní terapie vytvořili nejmladší klienti tohoto zařízení, si návštěvníci budou moci prohlédnout ale také zakoupit od 14. února do 31. března. Březen se již tradičně nese v duchu spolupráce Regionální knihovny a Obce Slováků v Karviné., kdy jsou připravovány společné kulturní akce.

Letos navážeme na úspěšný nultý ročník Večera mezinárodní poezie. Podobně jako v loňském roce, si návštěvníci kinosálu v Karviné-Mizerově vyslechnou poezii a prózu v českém, slovenském, polském, romském a doufejme že i v řeckém jazyce. Pro naše malé čtenáře a také pro jejich rodiče připravujeme Velikonoční týden, kdy se zájemci v odpoledních hodinách můžou naučit plést pomlázky, zdobit kraslice a také se něco dozvědět o historii a tradici Velikonoc.

(mag)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 14 vyąlo 11. 01. 2005.