Časopis Regionální knihovny Karviná


Zájezd do Jaworzna

Magistrát města Karviné uspořádal pro aktivní dětské čtenáře zájezd do polského Jaworzna. Dne 9. února jel plný autobus dětí a knihovnic oplatit návštěvu jaworznianským dětem, které navštívily Karvinou týden předtím.


Společně s dětmi jeli také ředitelka Regionální knihovny PhDr.Halina Molinová a karvinský primátor Mgr. Antonín Petráš. Osobně se sešli s primátorem Jaworzna panem Pavlem Silbertem.

Čeští hosté byli vřele a s potleskem přivítáni. Hojnost jídla, spousta dárků a veselé sportovní zápolení na čerstvém vzduchu v nedalekém lese, to vše vykouzlilo úsměvy na tvářích karvinským dětem a nejen jim.

Ale dejme slovo jednomu z účastníku zájezdu, devítiletému Vojtovi Petruňovi, který si už během zpáteční cesty napsal do notýsku: Jaworzno je velmi krásné a velké město s velkým počtem obyvatel. Má hodně nových-starých a moderních budov. Ve městě je velmi krásné okolí. Nejhezčí zážitek tohoto dne byla jízda na saních. Vpředu stáli dva krásní a silní koníčci. Barvu měli černou a bílé ponožky. U druhého vozu byli také dva koníčci, barvu měli hnědobílou. Také se nám všem z Karviné zalíbilo uvítání dětí z jedné školy. Ve městě Jaworzno jsme byli ve sportovní hale, kde jsme si také dali vynikající oběd.

Co říci závěrem ? Aby takových akcí bylo víc. Karvinské děti se už teď nemůžou dočkat, kdy zase pojedou za svými novými kamarády do Jaworzna.

(step)Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 19 vyąlo 01. 04. 2006.