Časopis Regionální knihovny Karviná


Książka Zaolzia

Przez trzy miesiące gościła na łamach Głosu Ludu i stronach internetowych www.publikacja.rkka.cz ankieta Książka Zaolzia. Czas więc najwyższy zapoznać czytelników z jej wynikami.


W ankiecie palmę pierwszeństwa zdobył Józef Ondrusz i jego Cudowny chleb. Jeśli do głosów oddanych wprost na Cudowny chleb doliczymy także 7 głosów oddanych na Godki śląskie, które były pierwowzorem zwycięskiej publikacji, śląskie opowiadania ludowe Józefa Ondrusza uzyskały ponad 20 % procent oddanych głosów.

Drugie miejsce ex equo uzyskały dwie publikacje - Lutyńskie Tango Otylii Toboła i Liryka kuflowa uzyskując po 10% głosów.

O ile książka Otylii Toboła jest znana i jej wysokie miejsce nie jest zaskoczeniem, to zbiorek poezji Liryka kuflowa wymaga komentarza.

Tomik Liryka kuflowa został napisany i wydany w 2003 roku przez członków Beerklubu i jest ochwałą złocistego płynu i tradycji męskich spotkań z nim związanych. Jego drugie miejsce w ankiecie jest także przykładem tego, że zwarta grupa przyjaciół może w dążeniu do celu zdziałać dużo. Brać kuflowa zarekomendowała swym członkom i sympatykom udział w ankiecie i kazało się, że mimo iż książka ta nigdy nie pojawiła się obiegu księgarskim i jest tomikiem specyficznej twórczości, uzyskała w naszym ankingu wysokie notowania.

Ogólnie podsumowując ankietę trzeba zwrócić uwagę na to, że gros głosów oddano na książki typowo regionalne i że różnice między poszczególnymi publikacjami były niewielkie. Na koniec należy się jeszcze zastanowić czy 236 uczestników ankiety to dużo czy mało. Na pewno nie jest to sukces ilościowy, lecz jak zawsze podkreślali organizatorzy ankiety, nie on w całej zabawie był najważniejszy. Ważna była idea przypomnienia zaolziańskiego dorobku wydawniczego i powrotu do zapomnianych lektur.

(kol)

Wyniki ankiety
Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 19 vyąlo 01. 04. 2006.