Časopis Regionální knihovny Karviná


MULTIMEDIÁLNÍ FESTIVAL 2006

Statutární město Karviná a Regionální knihovna Karviná pořádají každým rokem v rámci Března-měsíce internetu Multimediální festival.


Letošní pátý ročník byl zvláštní tím, že byl rozdělen na dvě části. 23. a 24. března se konala vědomostní soutěž na Statutární město Karviná a Regionální knihovna Karviná pořádají každým rokem v rámci Března-měsíce internetu Multimediální festival.

Letošní pátý ročník byl zvláštní tím, že byl rozdělen na dvě části. 23. a 24.března se konala vědomostní soutěž na téma česká a světová literatura, historie a současnost regionu, které se zúčastnila tříčlenná družstva z 9 základních a 7 středních škol. Základní a střední školy pomocí hlasovacího zařízení odpovídaly na otázky, které pro ně připravily paní knihovnice - některé lehké, některé těžké, různě bodově ohodnocené a s časovým limitem. Letošní rok měli možnost pomáhat svým družstvům také žáci a studenti přímo ze škol prostřednictvím internetu. Soutěž se odehrávala v kinosále Regionální knihovny Karviná a jako každý rok žáci a studenti svými vědomostmi příjemně překvapili.

Přehled vítězů 1.části Multimediálního festivalu - vědomostní soutěž

1. skupina ZŠ
1. ZŠ Družby
2. ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská
3. ZŠ U Lesa


2. skupina ZŠ
1. ZŠ Borovského
2. ZŠ Školská
3. ZŠ Majakovského


Střední školy
1. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím
2. Obchodní a bankovní akademie Karviná, s.r.o.
3. Střední průmyslová škola Technikum Przemysłowe


Druhá část - soutěž s využitím výpočetní techniky a moderní informační technologie - byla rozdělena také na kategorii základní a střední školy. Základní školy vytvářely pohlednici na téma Karviná, kde soutěžily o cenu primátora města Karviné, a střední školy vytvářely sadu pohlednic na téma památky města Karviné - zde se soutěžilo o cenu tiskárny KarTis + Co s.r.o.téma česká a světová literatura, historie a současnost regionu, které se zúčastnila tříčlenná družstva z 9 základních a 7 středních škol.

Základní a střední školy pomocí hlasovacího zařízení odpovídaly na otázky, které pro ně připravily paní knihovnice - některé lehké, některé těžké, různě bodově ohodnocené a s časovým limitem.

Letošní rok měli možnost pomáhat svým družstvům také žáci a studenti přímo ze škol prostřednictvím internetu. Soutěž se odehrávala v kinosále Regionální knihovny Karviná a jako každý rok žáci a studenti svými vědomostmi příjemně překvapili. Přehled vítězů 1.části Multimediálního festivalu - vědomostní soutěž

1. skupina ZŠ
1. ZŠ Družby
2. ZŠ Karviná-Hranice, Slovenská
3. ZŠ U Lesa


2. skupina ZŠ
1. ZŠ Borovského
2. ZŠ Školská
3. ZŠ Majakovského


Střední školy
1. Gymnázium s polským jazykem vyučovacím
2. Obchodní a bankovní akademie Karviná, s.r.o.
3. Střední průmyslová škola - Technikum Przemysłowe


Druhá část - soutěž s využitím výpočetní techniky a moderní informační technologie - byla rozdělena také na kategorii základní a střední školy. Základní školy vytvářely pohlednici na téma Karviná, kde soutěžily o cenu primátora města Karviné, a střední školy vytvářely sadu pohlednic na téma památky města Karviné - zde se soutěžilo o cenu tiskárny KarTis + Co s.r.o.

Přehled vítězů 2. části Multimeiálního festivalu - soutěž s využitím výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLY - TÉMA POHLEDNICE Z KARVINÉ Cena primátora města Karviné

Michal Laštovka ZŠ Cihelní 1. místo
Mikuláš ZŠ Borovského Tomáš Hrabec ZŠ Cihelní 2. místo
Andrea Jurasová ZŠ Dělnická Karolína Tomanová ZŠ Žižkova 3. místo
Břetislav Baran ZŠ Žižkova 4. místo
Zdeněk Koperdák ZŠ Žižkova
Tomáš Psota ZŠ Žižkova
Jana Szkorupová ZŠ Žižkova
Ondřej Kubelka ZŠ Prameny
Libor Cikrle & Zolich ZŠ Dělnická


STŘEDNÍ ŠKOLY - TÉMA: SADA POHLEDNIC O PAMÁTKÁCH MĚSTA KARVINÉ Cena firmy KarTis + Co s.r.o.

Pavel Štemon Gymnázium Karviná 1. místo
Jakub Šveda Střední škola techniky a služeb
Jakub Podlesný Gymnázium Karviná
Martin Skřivánek Gymnázium Karviná


Porota, která vybírala pohlednice,měla velice těžkou práci, protože některé z prací byly opravdu velice hezké.Hodnotila se i myšlenka a nápad, které tu kterou pohlednici učinily oproti ostatním něčím zvláštní. Žáci a studenti, jejichž pohlednice zvítězily, si ceny převzali 28. dubna 2006 v kinosále Regionální knihovny Karviná, kde měli možnost prohlédnout si také všechny vítězné práce.

Příští rok nás čeká již šestý ročník Multimediálního festivalu a již teď se usilovně přemýšlí, čím festival vylepšit.

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 20 vyąlo 01. 07. 2006.