Časopis Regionální knihovny Karviná

Sova 36 / 2010

Úvodník
Fotbal v knihovně aneb...
Večer plný her, soutěží a pohá
Když se řekne Beletrie…
Co se děje za dveřmi knihovny?
Výukové lekce internetu v RK
Co si přečtu...
Stejná a přesto pokaždé jiná
Oslavili jsme 2. rok virtuální
Setkání v pařezové chaloupce
Malování na chodníku
Přehled připravovaných akcí
Vyhledávání

  Zadej text hledání:Odkazy
Regionální knihovna Karviná
Inf. portál knihoven
Inf. portál Karvina.info
Domácí knihovnička
M. V. S.

Výukové lekce internetu v Regionální knihovně Karviná

Díky projektu „Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná“ spolufinancovaného Evropskou unií bylo možné pořídit na jednotlivé pobočky Regionální knihovny Karviná nové počítače, a tím rozšířit a obnovit místa s veřejným přístupem k internetu.


V současné době je internet fenoménem, který zasahuje všechny obyvatele. Přesto se ještě najdou lidé, kteří nemají možnost seznámit se s internetem osobně a naučit se práci s ním. Právě pro tuto skupinu lidí připravila knihovna v rámci projektu Pondělní internetová setkání, která se pořádají na pobočkách knihovny – Karviná – Mizerov, Karviná - Ráj, Karviná - Hranice, Karviná - Nové Město a Karviná - Fryštát. Zkušení knihovníci seznamují uživatele s internetem, způsoby vyhledávání na Internetu, zakládáním e-mailových schránek, sociální sítí Facebook apod. Zájemci se učí na internetových stránkách vyhledávat informace o službách RKK, státní správy a samosprávy a rovněž jsou informováni o možnostech komunikace pomocí internetu – email, chat, ICQ, SKYPE, přičemž důraz je kladen na individuální přístup.
V roce 2009 se uskutečnilo 79 Pondělních internetových setkání, jichž se zúčastnilo 143 občanů. Pondělní internetová setkání se konají v dopoledních a odpoledních hodinách, informace o konání jsou k dispozici na jednotlivých pobočkách, na webu Regionální knihovny Karviná (www.rkka.cz) a také na www.facebook.com/Regionalni.knihovna.Karvina. V roce 2009 probíhaly na pobočce Informační oddělení v Karviné – Mizerově také dopolední lekce práce s PC pod názvem „Začínáme s PC“ – další vzdělávací akce pořádaná Regionální knihovnou Karviná, kdy se pomocí MS Office vyučuje základům práce s PC (Word, Excel). Tyto lekce probíhají v navazujících čtyřech setkáních. Celkem se realizovalo 53 setkání vždy po čtyřech lekcích trvajících 90 minut, kterých se zúčastnilo 194 občanů.
V roce 2009 bylo zaznamenáno v Regionální knihovně Karviná 32 575 přístupů na internet.
Uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce v Karviné knihovna poskytuje denně bezplatný 30minutový pobyt na internetu na kterékoliv pobočce. V roce 2009 bylo zaznamenáno 6 120 těchto přístupů na internet.
Informační oddělení Regionální knihovny Karviná získala z projektu „Senioři komunikují“ Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových jeden počítač k využití pro seniory. V roce 2009 tento počítač využilo 392 seniorů.
(kuk)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 36 vyąlo 07. 01. 2010.