Časopis Regionální knihovny Karviná


Multikulturní odpoledne

Letošní březen se nesl, alespoň v Regionální knihovně, v duchu multikulturním. V literárním salónu proběhl jubilejní, již 15-tý ročník Odpoledne poezie a prózy, v jazycích národností žijících na Karvinsku. Českou poezii, prezentovanou žáky ZŠ Školská, vystřídala krásná slovenština v podání žáků ZŠ Prameny.


Jako každý rok, ani letos nezklamali zástupci ZŠ Dr. Olszaka s vyučujícím jazykem polským. Jejich procítěné, dalo by se říci přímo umělecky podané recitační a hudební vystoupení si dlouhodobý potlesk publika opravdu zasloužilo.
Opomenuta nezůstala ani kultura romská, kterou prostřednictvím mluveného slova a písní prezentovali žáci ZŠ Družba.
Literární odpoledne není recitační soutěž. Je zaměřeno na poznávání kulturních a jazykových rozdílů. Zatím co romský jazyk je pro mnohé hodně vzdálený a je nutný jeho překlad, u slovenštiny a polštiny tomu tak není. V běžném hovoru téměř nikomu u starší a střední generace nedělá problém porozumět.
Svorné našeptávání publika nastalo, když měly děti vytvořit jednoduché věty ze slovenských slov: golier, gombička, kaleráb, fičús či bajúzy. A tak zaznělo, že gombička je panenka maličká a fičúr je vítr, který se honí kolem komína, čož vedlo k velkému pobavení publika.
Multikulturní odpoledne pořádá Obec Slováků ve spolupráci s Regionální knihovnou v Karviné. Spolupráce těchto dvou organizací trvá víc než dvě desetiletí. Přirozeně navázala na již předchozí úzký kontakt se ZŠ Čajkovského s vyučovacím jazykem slovenským, která v roce 1994 přirozenou cestou zanikla.
(Mag.

Jméno:

Email:

Nadpis:

Text:


Jedna plus dvě =
<< zadejte číslo
Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 64 vyąlo 03. 07. 2017.