Časopis Regionální knihovny Karviná


Výměnný fond

Za podpory Moravskoslezského kraje buduje Regionální knihovna Karviná speciální knihovní fond. Nazýváme ho fond výměnný nebo také cirkulační.


Tento fond je kvalitní (aby mohl sloužit dlouho), rozmanitý (aby mohl sloužit všem věkovým kategoriím a všem skupinám čtenářů). A hlavně, neustále v pohybu!
Každý z nakoupených dokumentů je nejprve zaevidován a knihovnicky zpracován. Knihy i audioknihy z výměnných fondů jsou opatřeny čárovým kódem, razítkem a jsou viditelně označeny štítkem s nápisem KF. Tento štítek slouží k odlišení cirkulačního fondu od vlastního fondu knihovny.
Následně, pověřený pracovník vytváří tzv. výměnné soubory, které půjčuje na dobu půl roku spolupracujícím knihovnám. Skladbu výměnných souborů ovlivňují samotné knihovnice podle požadavků svých čtenářů. Ony nejlépe vědí, že mají hodně dětských čtenářů a tudíž si vyberou i knížky pro děti, zda jejich čtenáři milují literaturu faktu, historické romány či spíše fantasy. V současnosti jsou výměnné soubory dodávány 2x nebo 4x ročně a je možné je doplnit i o výměnný soubor CD s audioknihami pro děti i dospělé.
Služba napomáhá obohacení fondu místních knihoven a je využívána 14 knihovnami. Naše knihovna zajišťuje také dopravu výměnných souborů do obsluhovaných knihoven.
(mit)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 66 vyąlo 10. 01. 2018.