Časopis Regionální knihovny Karviná


Exkurze Kartis

V rámci týdne knihoven probíhajícího ve dnech 2. – 7. 10. 2017 jsme pro naše čtenářské seniory zorganizovali exkurzi do Karvinské tiskárny Kartis + CO s. r. o.
V pondělí 2. 10. 2017 se sešlo před knihovnou sedmnáct poznání chtivých účastníků. Vyrazili jsme tedy k tiskárně.


Cestou jsme probírali, co kdo od této exkurze očekává. A poznatky to byly vskutku zajímavé. Někdo v tiskárně před léty pracoval, někdo miluje knihy, čte je celý život, ale ještě nikdy zrod knihy neviděl, a další se těšil třeba na něco nového.
V tiskárně nás očekával jednatel společnosti p. Daniel Vybíral, který nám vylíčil historii tiskárny. Následně nás seznámil s investicemi do nejmodernějších technologií, k nímž se dopracovali během dvacetileté historie. Kartis rovněž využívá filozofii „GreenKartis“, která přispívá ke snižování spotřeby papíru, barev a tiskových desek. Po příchodu do provozu nám byly představené dvoubarvové a čtyřbarvové tiskařské stroje značky Heidelberg, které umí divy jako oboustranný tisk při jednom průchodu archu strojem tak i tisk stoprocentně rovnoměrných ploch a rastrů. Základem všech brožur a knih jsou precizně poskládané a strojově snášené archy. Ty se mohou skládat až devíti lomy s možností lepení on-line. Ono to sice vypadá složitě, ale po odborném výkladu nám bylo vše jasné. To co kdysi museli pracně vykonávat lidé, dnes zvládnou jen s minimální obsluhou stroje.
Procházeli jsme provozními místnostmi, některé stroje pracovaly, jiné byly v tuto chvíli mimo provoz. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem se knihy kompletuji, jaká vazba se používá pro časopisy a kalendáře a jaká pro knihy.
V Kartisu produkují: letáky, plakáty, mapy, bloky, katalogy, brožury, knihy, stolní a nástěnné kalendáře, složky, výseky, krabičky, pořadače a šanony.
A jak řekl jeden z účastníků exkurze p. Rudolf Bilko: „Čtenář by měl mít představu, jak velikou zásluhu má na knižním díle a tiskovinách, kromě autorů a vydavatelů, také tiskárna.“
A my mu dáváme za pravdu.
(wierz]

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 66 vyąlo 10. 01. 2018.