Časopis Regionální knihovny Karviná


Perly regionální literatury

Regionální knihovna Karviná se statusem veřejné knihovny se již léta může pochlubit i specifickým knižním fondem, který je vlastní spíše odborným vědeckým knihovnám, totiž regionální literaturou


Od roku 1992 ji spravuje oddělení naučné literatury v Karviné – Mizerově poté, co byla nedílnou součástí samostatného oddělení Okresní knihovny Karviná s názvem OBRI (oddělení bibliografických a regionálních informací).
Tento zajímavý fond tvoří literatura o Karvinském regionu a regionech přilehlých oblastí jakými jsou například Těšínsko a Ostravsko, v širším obsahu také o Slezsku a Severní Moravě a jde napříč spektrem všech vědních oborů lidské činnosti. Fond obsahuje mimo regionální literatury vydané po roce 1992 taktéž skvosty hodné seriózních antikvariátů, soukromých sbírek, nebo muzeí a historických ústavů.
Tyto doslova „perly literatury“ jsou vzácné nejen rokem vydání, mají také historickou hodnotu a to jak po stránce obsahové tak jazykové. Kupříkladu titul Nákres dějin starého Slezska: Kritickohistorický dle starých pramenů od autora Františka Saleše Pluskala – Moravičanského pochází už z roku 1890 a mimo Regionální knihovny Karviná ji vlastní už jen Národní knihovna v Praze, Akademie věd ČR Praha nebo vědecké knihovny Olomouc a Opava. Knihy Dějiny Těšínska od Františka Slámy, rok vydání 1889, nebo O Moravě: Cyklus přednášek pořádaný MoravskoSlezskou besedou / Praha : Mor.Slez.beseda, 1900 jistě také nejsou běžnými publikacemi veřejných knihoven.
Další vzácné exempláře jsou životopisy významných osobností Slezska jako Pavel Křižíkovský: Nejdůležitější data o životě a uměleckém působení velkého Slezana od Jaroslava Čeledy z roku 1920, Kazimír Tomášek, zasloužilý buditel Čechů slezských a neohrožený bojovník za práva svého lidu od J.V. Beny z roku 1917, nebo Petr Bezruč: literární studie od Vojtěcha Martínka, taktéž z roku 1917.
Osobnost Petra Bezruče, hukvaldského rodáka, je v knihovnách hojně zastoupená, ale například titul Křivý úsměv ještěrský : Z papírů ještěrských / Petr Bezruč; Vybral Fr. Vl. Pokorný, rok vydání 1942 už vlastní z veřejných knihoven v ČR pouze Regionální knihovna Karviná. Nelze nevzpomenout také knihu Ročenka Matice osvěty lidové pro knížectví těšínské za rok 1910: S pohledy na život a vývoj východoslezských Čechů po stránce kulturní, národnostní i hospodářské / Pol. Ostrava: Ústředí Matice osvěty lid., 1910, kterou má mimo naší knihovnu pouze Slezské zemské muzeum v Opavě jakož i Slezsko svatbu od Jana Vyhlídala vydanou v roce 1894. Začtěme se na závěr do autentického jazyka z knihy Slezské konfiskace: 16201630 : pokutování provinilé šlechty v Krnovsku, Opavsku a Osoblažsku po bitvě bělohorské a po vpádu Mansfeldově od Josefa Zukala z roku 1916, kterou vydala Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění: „Zápisy inkvisiční komise císařské se ztratily, však hlavní výsledek pojat jest stručně do protokolu komise exekuční, pokud jde o provinilou šlechtu. Co se týče podrobností velmi zajímavých, zvláště pro genealogii, místopis a kulturní dějiny důležitých, máme náhradu v obsáhlém protokolu inkvisiční komise Liechtensteinské, který v sobě zavírá výslech šlechty i měšťanstva obojího knížectví….Oposice však dlouho netrvala, poněvadž mnozí hned k poslušenství se měli. Václav Zikmund Vanecký na list obsílací odepsal, že již stál před komisí císařskou a neví coby jiného pověděti měl.“
Nádherné tituly a jedinečné výtisky nesmírné kulturní hodnoty. Jejich prostřednictvím k nám promlouvá dávno zašlá doba našich předků a připomíná nám, kdo jsme a odkud pocházíme.
(step

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 66 vyąlo 10. 01. 2018.