Časopis Regionální knihovny Karviná

Sova 1 / 2002

Úvod
Z kroniky dobrých zpráv
Dny Karviné v knihovně
M. I. C.
Informační oddělení
Anketa
Kontakty se zahraničím
Rada Evropy a její POINT i
Udělaly radost jiným
Psát není žádný med
Nejčastější otázky čtenářů
Víte, že ...
Soutěž
To pravé ořechové
Zahraniční databáze
Se službami jsou ...
Knihovna připravuje
..Těžší je ta druhá půlka
Zákony a jak na ně
Ladislav Chudík
Knihomolík dětem
Vyhledávání

  Zadej text hledání:Odkazy
Regionální knihovna Karviná
Inf. portál knihoven
Inf. portál Karvina.info
Domácí knihovnička
M. V. S.

Vážení čtenáři, milí návštěvníci,posláním periodika „SOVA“, které začala Regionální knihovna v Karviné vydávat, je vytvořit a udržovat stálý kontakt mezi institucí a jejími uživateli,aby poskytované služby přímo korespondovaly s aktuálními a oprávněnými potřebami a požadavky potenciálních i budoucích uživatelů knihovnických a informačních služeb.

Časopis chce ve dvouměsíčních intervalech informovat o nových službách knihovny i o zajímavých novinkách průběžně zaváděných do knihovnické praxe. Najdete v něm také přehled připravovaných kulturních a vzdělávacích akcí.

Zvláštní pozornost je věnována názorům vás, uživatelů a návštěvníků knihovny, nejdůležitějších posuzovatelů kvality našich služeb. Vaše náměty, doporučení a připomínky jsou cenné a budou respektovány jak při tvorbě hlavní strategie činnosti knihovny, tak při uplatňování operativních změn v oblasti knihovnických procesů a administrativy.

Časopis vychází z iniciativy aktivních jednotlivců naší knihovny a jeho vydání v tomto roce bylo možné jen za významné finanční podpory akciové společnosti Dalkia Morava - Divize Karviná a firmy Václav Ševel - betonárka Karviná.

Všem patří upřímný dík.

PhDr. Halina Molinová
ředitelka Regionální knihovny v Karviné


Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 1 vyąlo 01. 05. 2002.