Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři!Konečně jsme se dočkali, po letošní zimě až k neuvěření, máme tady čas, kdy konečně nemrzne, kdy roztály poslední příkrovy zmrzlého sněhu, z nebe se jen občas spouštějí jarní deštíky, prostě zima definitivně opustila zdejší krajiny a začal čas obnovy, zrození nového života.

Zahrádkáři již bloudí mezi svými sazeničkami, kropí, okopávají, zpívají svým semínkům, aby vydaly ze sebe vše dobré a přinesly bohatou úrodu. Chataři odzimovali své chatičky a opravují, přestavují, aby se mohli po celé následující léto rekreovat. Všude se uklidil ten zimní nepořádek, jen….Všimli jste si jak to vypadá na našich sídlištích?

Nepřeberné množství odpadků a psích exkrementů, které odhalil tající milosrdný sníh je tak velké, že si jich všímají i tak notoričtí slepci v přeneseném slova smyslu, jako jsou děti.

Často slýchávám v knihovně povzdechy dětí o tom, jak na jejich dvoře se povalují odpadky z domácností, papíry se válejí v poryvech větru a šlápnutí do trávy znamená velice nelibě vonící nebezpečí. Vždy dětem říkám, že stačí málo. Ten nepořádek si udělali lidé sami, sami si jej musí i uklidit. A tady je kámen úrazu.

Jejich odpovědi vyznívají v takovém slova smyslu, jako že: My to neudělali, proč bychom to museli uklízet

Nechci a nebudu soudit, kdo, proč, jak…
…ale proč neočistit naše okolí právě pro nás, nezáležíc na tom, kdo byl původcem nečistot?

Proč se jednoho dne nerozhodnout, párkrát se sehnout pro papírek či jiné odpadky, možná že tam někde za záclonou čeká někdo, kdo se k Vám přidá.

Očistěme tedy své okolí a možná při tom vyčistíme svoji mysl. Právě příchozí jaro si to přece od nás zaslouží.

(yko)Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 19 vyąlo 01. 04. 2006.