Časopis Regionální knihovny Karviná


Zájezd do Jaworzna
Magistrát města Karviné uspořádal pro aktivní dětské čtenáře zájezd do polského Jaworzna. Dne 9. února jel plný autobus dětí a knihovnic oplatit návštěvu jaworznianským dětem, které navštívily Karvinou týden předtím.


Bezplatný přístup k databází historických dokumentů
se prodlužuje do 31. 5. 2006

Do projektu Memoria se zapojily knihovny, které vlastní historicky cenné knižní fondy a prostřednictvím digitalizace těchto dokumentů se snaží zpřístupnit je všem zájemcům. V čele knihoven stojí Národní knihovna, dále můžeme jmenovat knihovna Národního památkového ústavu v Praze, Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci nebo knihovna Národního muzea v Praze a knihovna Strahovského kláštera.


Historie knižní vazby - část III.
Ani Italská knižní vazba nezůstává nikterak pozadu. Jsou to opět především Benátky a jejich tzv. dóžecí vazby, které v uměleckém směru upoutají pozornost svým zlaceným dekorem. Zpravidla se zde uplatňuje vliv tureckých a perských ornamentů, dokonce i technika výzdoby byla zčásti přejata z Orientu. V Římě byl okolo poloviny 16. století na vazbě oblíben ústřední medailón se jménem autora a názvem díla. U menších formátů je medailón umístěn vodorovně, u větších vertikálně.


Książka Zaolzia
Przez trzy miesiące gościła na łamach Głosu Ludu i stronach internetowych www.publikacja.rkka.cz ankieta Książka Zaolzia. Czas więc najwyższy zapoznać czytelników z jej wynikami.


Jsi moudřejší než...
Tak tohle si během měsíce února ověřovalo na 65 dětí v Regionální knihovně Karviná - Ráj.


Historický vývoj knihoven
Díl 1.
Ve zkratce Historický vývoj knihoven Člověk již nejméně 5.000 let ukládá své zkušenosti a znalosti pomocí písma do knih a jiných dokumentů, aby dosažené poznání uchoval a šířil. A tak se staly písmo, kniha, dokument a sbírky dokumentů do jisté míry zárukou kontinuity vývoje lidské společnosti. O knihovnách se dá směle říci, že jsou staré jako civilizace sama, že stojí na začátku dějin každého národa.


Co si přečtu ...
        aneb Malá galerie nejčtenějších

Dan Brown
(*22. června 1964)


Soutěž o ceny!
Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás soutěž o ceny ve hře SUDOKU. Co je cílem této hry? Doplnit tabulku o zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se žádná číslice v žádném sloupci, řádku, a ani jednom z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky neopakovala (více na http://sudoku.wz.cz/).


Recitál Josefa Fouska v knihovně
Dne 22. března 2006 v 17.00 hod. v kinosále Regionální knihovny v Karviné - Mizerově se Josef Fousek představil v pořadu nazvaném Nemám čas lhát, složený z básniček, písniček a balad


Jarní výstava prací handicapovaných dětí
Regionální knihovna v Karviné - Ráji již několik let pomáhá z prezentací výrobků, které byly zhotoveny jako součást zdravotní terapie.


Pozvání přijal...
      Petr Svěcený a Vojtěch Bernatský

Regionální knihovna Karviná srdečně zve na besedu se sportovními komentátory české televize Petrem Svěceným a Vojtěchem Bernatským v pondělí 10. dubna 2006 v 18,00 hodin ve společenském sále RKK, Karviná-Mizerov.
Předprodej vstupenek na pobočce Karviná-Hranice, cena 30,- Kč.


Taneček přes století
karneval knihomolíků Karviná - Nové MěstoLicence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 19 vyąlo 01. 04. 2006.