Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení přátelé

celý vánoční shon pominul, bouřlivě jsme jistě oslavili vstup do roku 2008 a určitě každý z nás si do toho nového roku přál jen to nejlepší.


Silvestr je nejen přelomovým dnem oddělující staré časy od nových, ale také startuje období plesů, zábav a veselí, které je ukončeno masopustem.

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40 denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný tučný čtvrtek či tučňák. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začínala o masopustní neděli. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal mužovský bál, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Mnozí si myslíte, že první čtvrtletí je chudé na tradice a v období po Vánocích se tzv. nic neděje, ale zařadila bych první tři měsíce v roce mezi nejveselejší.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní divadelní představení secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti maškarádů, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např.medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík s žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Neváhejte a do tohoto období vstupujte vesele, odvážně a hlavně s novou obuví, kterou můžete vesele protancovat na plesech, zábavách a tancovačkách.
Lehký krok, šarm a vytrvalost v tomto plesovém období Vám přeje
Vaše knihovna

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 26 vyąlo 02. 01. 2008.