Časopis Regionální knihovny Karviná


Úvod

Začátek roku a jeho první měsíce se zdají být na tradice ve srovnání s jeho koncem velice chudé, ale věřte, že opak je pravdou.


Když pomineme novoroční koledu, kterou děti na vesnicích častovali na Nový rok obyvatele či oslavu Tří králů, kteří přišli do Betléma obdarovat Syna Božího zlatem, myrtou a kadidlem, je zde mnoho významných a v současnosti pozapomenutých dní.

Dalo by se říci, že tímto svátkem se odstartovává Masopust. Jde o dobu plnou veselí,tancovaček a bálů.Podívejme se ještě na den 2.února.

Hromnice je tradiční lidové označení katolického svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie, který se slaví 2.února.Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami.Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
Možná, že i mnohde u nas doma bychom takovou svíčku potřebovali, ať její světlo ochrání všechny nás od všeho zlého, od nepřejícnosti venkovního světa a přinese optimismus do našich očí.

Přeji Vám, ať toho světla je veliké množství a ať zahání chmury běžného života.
(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 30 vyąlo 01. 01. 2009.