Časopis Regionální knihovny Karviná


Úvodník

Vážení přátelé,
rok každého z nás má ve svém běhu významné mezníky v podobě svátků, narozenin, svateb, vánočních či velikonočních svátků


Možná si neuvědomujeme, že skoro na každý den kalendářního roku je přiřazen nějaký svátek či významný den. I když si myslím, že za každé ráno, kdy vstaneme ve zdraví, pohodě a s radostí by se mělo poděkovat, přesto asi možná nevíme, že svátek mají třeba květy, zdraví, rybáři či naše ptactvo. Proto jsem nahlédla do knih naší – Vaší Regionální knihovny Karviná, abych pátrala po významných dnech pro jaro.
1. duben je spojen s Aprílem. Nezapomeneme určitě provést nějakou tu taškařici a těšit smíchem z rozpaků nachytaných, ale tento den je také od roku 1906 věnován všem sýkorkám, kosům, vrabčáků, supům či orlům. Od tohoto data slavíme Mezinárodní den ptactva, věnovaný ochraně a především kráse všemu tomu štěbetání, které nás mnohdy tak nemilosrdně tahá z vyhřátých postýlek.
Ač na to nějak zapomínáme či si neuvědomujeme, naše zdraví je tou největší devizou, kterou nás sám život obdaroval. Možná se opakuji a zní to otřepaně či frázovitě, ale tuto skutečnost přijmeme za svou v momentě, kdy náš organismus napadnou zákeřné viry. Proto určitě Světová zdravotnická organizace od roku 1950 vyhlašuje 7.duben za Světový den zdraví. Celosvětově se koná v tomto datu řada akcí podporující prevenci, ochranu a především oslavu zdraví v celosvětovém měřítku.
Poměrně nováčkem ve významných dnech je od roku 1985, kdy byl 29.5. vyhlášen, Světový den rybářství. Oslavuje tak všechnu tu krásu stříbrných štíhlých těl pstruhů v horských bystřinách či líné šplouchání baculatých kaprů a rychlých štik v zlatých paprscích zalitém rybníce. Je to Den rybolovu, kdy se loví všude, ale uloví a vrátí živé do chladných vod.
Na místě je samozřejmě přání.
Přejeme Vám krásné jarní dny, hodně zdraví a třeba i Petrův zdar. (yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 35 vyąlo 01. 04. 2010.