Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

máme tady rok, jenž ve své číslici postavil dvě jedničky za sebe. Zda ve výkladu numerologů bude znamenat toto uskupení štěstí a blahobyt….to nechme na nich samotných, ale pravda odvěká hlásá, že bez vlastního přičinění nepomůže ani pohádkové čáry.


Naše knihovna také startuje dalo by se říci novou etapu. Koncem roku 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce hlavní budovy. Došlo tak k celkové přestavbě stávající budovy, která povyrostla o jedno patro a navíc došlo k rozšíření o jedno křídlo ZŠ U studny.
Vznikl tak nádherný prostor nejen pro klasické činnosti a služby knihovny, ale již teď se uživatelé mohou začít těšit na prostornou literární čítárnu, kavárnu či dětský koutek. Samozřejmostí se určitě stane moderní studovna a novinkou se stane zařazení zvané selfcheck, který sám načte čtenáři vypůjčené knihy.
Tato knihovna se stane centrem nejen vzdělání a informací, ale věřím, že zde lidé příjdou i relaxovat, zaposlouchat se do krásné hudby, či se setkat s některou z významných osobností kulturního světa.
Regionální knihovna pro svou rekonstrukci získala veškeré finance z fondů Evropské unie. Stane se tak moderním a důstojným stánkem knihovnicko-kulturního dění pro všechny obyvatele našeho města a také i knihovnou pro 21.století.
Na otevření naší zbrusu nové knihovny se můžete těšit již v květnu. Věřme, že rok 2011 se stane příznivcem nejen této události, ale i roky následující vám přinesou radost ze služeb a nabídek, které Vám naše nová knihovna přinese.
(yko

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 38 vyąlo 03. 01. 2011.