Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

skoro letní červenání jahod je sice tak trochu před námi, ale neúprosný čas již rozvíjí jahodníkové květy a my na ty posly léta již teď začínáme těšit.
Nejvíce snad ale naše děti, které na měsíc červen čekají možná jako na smilování.
Jsou dva důvody. Nejdříve oslaví svůj velký Mezinárodní den dětí, který bude ve znamení samých příjemností, ať již ve znamení nezkoušení ve škole nebo sladké odměny doma. Každopádně tento den bychom měli naši dětem popřát samé jedničky a radost ze života. A tím druhým je skutečnost, že prázdniny a dva měsíce prázdninového lenošení, dobrodružství a zážitků je před nimi
Historie Dne dětí má své kořeny již v roce 1920, kdy zakladatel Turecké republiky – Mustada Ataturk vyhlásil u příležitosti Národního shromáždění 23. duben také dnem dětí, který se do dnes v tento den v Turecku slaví.
Teprve až v roce 1924 Liga národů přijala první ženevskou Deklaraci práv dětí, která poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje záruky, péči a právní ochranu. To vše již před jeho narozením i po něm. Proto od roku 1925, kdy se poprvé konala Světová konference o blahu dětí, vyhlásila 1.červen Mezinárodním dnem dětí.
V České republice byl tento svátek slaven již za období první republiky. První zmínky ale najdeme již třeba v časopise Květy české, kdy již daleko před ustanovením tohoto dne svátkem, bylo jedno číslo věnováno dítkům a adolescentům a později, kdy již tento svátek byl ustanoven, slavil se formou představení a her na půdě škol a jiných zařízení právě pro tuto skupinu. Oficiálně byl uznán až v roce 1950, kdy ještě v komunistickém zřízení bylo dáno v popředí ideologické zaměření.
Dvacáté století se přezdívá stoletím dítěte. Je to období přijetí mnoha významných právních dokumentů, století světových dětských summitů, jehož hlavním cílem bylo vyhledat a řešit problémy současného světa, který v mnoha zemích bere dětem jejich nejšťastnější období.
Naše děti ale historie jejich svátku nezajímá. Je pro ně dnem veselí a pohody. Dbejme tedy, aby i nadále svět přinesl doby a možnost, kdy budou vyrůstat v milujících rodinách, v bezstarostnosti a zdraví. Ne vždy a všude tak tomu, ještě nyní, ve vyspělém věku a pokroku tak je. (yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 39 vyąlo 01. 04. 2011.