Časopis Regionální knihovny Karviná


Milí čtenáři,

první vteřiny roku 2003 odstartovaly v nás všech množství dobrých předsevzetí a slibů. Budeme hodní na své okolí, nebudeme nepříjemní, přestaneme kouřit, začneme zdravě žít.

Kolikrát se již tato situace opakovala? Kolikrát jsme již zklamali?

Jsme ale lidé, někdy slabí vůči lákadlům současného života, a často tak neodolní vůči všudypřítomnému a stoupajícímu adrenalinu.

Žijeme v zajetí 21.století, využíváme všech jeho výhod, s jeho špatnými stránkami se špatně sžíváme.

Pojďme si proto spolu přát, ať najdeme v sobě sílu vydržet, odolat, odmítnout … a naopak, obdarovat, jen tak, pohladit nejen slovy, pousmát se na neznámého. Propojme naše ruce, ať jsou už pomocné nebo žádající, otevřeme svá srdce pro prosby a přání a nepřivírejme oči před tím nepříjemným.

Přejme si, aby náš boj se všemi zlozvyky a nešvary byl úspěšný.

Hodně optimismu, štěstí a zdraví do roku 2003.

(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 4 vyąlo 10. 01. 2003.