Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři

léto je jedno z ročních období, které tak toužebně vyhlížíme a očekáváme .


Astronomické léto začíná letním slunovratem a končí podzimní rovnodenností. Astronomické léto na severní polokouli nastává s červnovým slunovratem, tedy v okamžiku, kdy se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze dostane nejseverněji.
Obvykle se Slunce do těchto míst dostane okolo 21. června. Na jižní polokouli nastává v okamžiku, kdy se Slunce na své zdánlivé pouti po obloze dostane nejjižněji, což se obvykle stává okolo 21. prosince. Astronomické léto končí podzimní rovnodenností, tedy v okamžiku, kdy po létě Slunce přechází přes rovník.Během astronomického léta se zkracují dny a prodlužují noci. A za vším je Slunce, člen soustavy planet, kolem které kolují planety, včetně matičky Země.
To byla fakta vědeckého rázu, ale lidé v průběhu věků přiřkli slunci božský ráz a náležitě tento žhnoucí kotouč uctívali.
Starověcí Egypťané měli dobrý důvod pro to, aby považovali slunce za důležitý zdroj síly: úspěšná sklizeň byla totiž přímo závislá právě na slunci a také na každoroční nilské záplavě. Re byl nejvýznamějším bohem slunce.
Ve starém Řecku byl bohem Slunce jmenován Hélios, určitě si vzpomenete na jeho smutný osud, když svému synovi Faethónovi půjčil sluneční vůz a ten nezvládl bujné sluneční oře. Sám Zeus ho musel bleskem srazit, aby nedocházelo k dalším tragédiím na zemi. V antickém Římě vládl Slunci slovutný Apollo, jehož jméno pak nesly v budoucnosti kosmické lodě, které se dostaly až na měsíc. Etruskové měli také své božstvo a sluncem vládl Usil, za jehož neomezenou mocí nad životodárným Sluncem byl odměňován obětmi v podobě rostlinných či živočišných darů.
Starodávná říše Inků pak za nejdůležitější postavu inckého náboženství považovali sámotného Inku. Inčtí panovníci byli sami považování za syny boha Slunce. Všichni tedy věřili, že mají božský původ. Následník trůnu mohl pocházet jen z čisté linie, a proto to býval nejstarší syn sourozenců - tedy jeho otec a matka byli bratr a sestra. Tak či tak, ať se již budeme modlit k jakémukoliv bohu Slunce, budeme prosit za to, aby právě ta naše dovolená byla zalitá zlatistými paprsky životodárného kotouče, které s neomyslnou přesností vždy každé ráno vyjde a večer zapadne.
Přeji Vám za celou Regionální knihovnu maximálně pohodově prožití Vašich dovolených, načerpání nových sil a užití si právě našeho starého dobrého Slunce.
Vaše knihovna.

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 40 vyąlo 01. 07. 2011.