Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři

konec roku je tradičně spjat s bilancováním, hodnocením, sčítáním i odečítáním. Když se podíváme na pomalu se končící rok 2011, probíráme to, co se podařilo, přiznáváme to, co se podařilo méně. Pojďte se tedy se mnou podívat na velká vítězství Vaší Regionální knihovny Karviná v roce 2011.


Pobočky Regionální knihovny Karviná denně navštěvují stovky uživatelů, každý den se přihlásí noví malí i velcí čtenáři, kteří s prvním otevřením knihy objevují dosud jim neobjevený svět. Svět vědění i zábavy, dobrodružství i pátraní. Je to náš primární zájem, aby se tak dělo, a poslední skutečnosti ukazují, že knihovna se stala i kulturním centrem setkávání lidí různých věkových kategorií při různých akcích.
Za loňský rok jsme například uvítali v rámci projektu Celé Česko čte dětem/Cała Polska czyta dzieciom v Regionální knihovně Karviná významné osobnosti - herečky Janu Štěpánkovou, Zlatu Adamovskou, herce Václava Vydru, moderátora Aleše Juchelku, Jiřího Sedláčka, zpěváka Martina Chodúra, Halinu Pasekowou, Joannu Litin-Wideru, Wandu Michałek a mnoho dalších.. Staly se tak dalšími z nepřeberné řady příznivců podpory dětského čtenářství.
Další významnou událostí bylo zařazení internetových stránek Vašeho časopisu SOVA do archívu Národní knihovny ČR a to pro svou kulturní, vědeckou a informační hodnotu za účelem dokumentace autenticity, které bude právě Národní knihovna uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Je to veliká pocta pro všechny nadšené knihovnice a knihovníky z řad Regionální knihovny, kteří tento časopis pro Vás tvoří.
Určitě jste si nemohli nevšimnout, že naše zrekonstruovaná ústřední budova v Karviné – Mizerově stojí v plné kráse. Mnozí netrpělivě vyhlížíte den, kdy se otevřou dveře pro uživatelskou obec našeho města. Prozradím jedno velké tajemství…….Vězte, že „den D“ je již na obzoru. Věřím, že celé to čekání bude odměněno krásou prostoru, funkčností a především příjemnými pocity, které v knihovně třetího tisíciletí Vám bude dáno prožít. Má slova určitě podepře i skutečnost, že zrekonstruovaná ústřední budova Regionální knihovny Karviná získala titul Stavba Moravskoslezského kraje v kategorii stavby občanské vybavenosti.
Vybrala jsem ta nejvýznamnější vítězství. Pro knihovníky je ale tím top v jejich práci spokojený uživatel, každý, kdo se v naší knihovně cítí příjemně a vždy najde to své.
Dovolte mi tedy, aby pro rok 2012 se Vaše Regionální knihovna Karviná stala místem poznání i relaxace, pohody i získávání informací, místem, kde dětské oči s úžasem objevují krásu knih, kde se každý z Vás vždy bude rád vracet.
Za kolektiv všech pracovníků Regionální knihovna Karviná přijměte přání kouzelně prožitých svátků vánočních a do Nového roku, který otevírá před námi své brány, nebojácný krok ve zdraví, štěstí a pohodě (yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 41 vyąlo 01. 10. 2011.