Časopis Regionální knihovny Karviná


Úvodník

Vážení čtenáři,
nepřemluvitelný tok a řád věcí světských nás za doznívajících zvonů, zvěstujících Nový rok opětovně „vyhnal“ do zaměstnání.


Ještě pár dní budou výlohy obchodů a náměstí svítit vánočním osvětlením, a pak po 6.lednu – po svátku Třech králů - vše pohasne a vrátí se do šedi městské běžnosti. Teď možná tak trochu závidíme pravoslavným, kterým teď vlastně vánoční svátky začínají......
Jaké štěstí máme my, v Regionální knihovně Karviná, že máme možnost si Vánoce prodloužit.
V měsíci lednu opětovně naši knihovnu navštíví studenti z různých koutů zeměkoule a seznámí nás se svými vánočními zvyky. Interaktivní dvouhodinové setkání je připraveno nejenom pro žáky ZŠ, ale odpoledne i pro širokou veřejnost.
Studenti budou představovat nejen tradiční zvyky, ale zazpívají koledy, interaktivně si s nimi budeme vyrábět maličkosti, které možná ve velkém předstihu někoho potěší na Vánoce. Také je připravena ochutnávka cukroví z různých koutů světa.
Program, který na našich pracovištích proběhne začátkem ledna, a o kterém Vás dopodrobna budeme informovat na www.rkka.cz, či http://www.facebook.com/Regionalni.knihovna.Karvina vznikl v rámci projektu AISEC a nese název Crazy Christmas.
Přijďte tedy i Vy, prodloužit si s námi doznívající vánoční pohodu a načerpat vědomosti o tom, jaké bývají Vánoce v jednotlivých zemích světa.
Jste srdečně zváni
yko

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 42 vyąlo 02. 01. 2012.