Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

odstartoval rok 2013. Vstoupili jsme do něj s odhodláním a přáním všeho dobrého nejen na poli soukromém, ale i profesním
Regionální knihovna Karviná vstoupila do 6.ročníku projektu Celé Česko čte dětem. Posláním této obecně prospěšné společnosti je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Stačí 20 minut denně. Každý den!!!
Tato čtení probíhají v oddělení pro děti a mládež v Karviné – Novém Městě i Karviné – Mizerově. Stávají se atraktivnější v momentě, kdy se podaří pozvat VIP osobnost, která je popravdě pomyslnou „třešničkou“ na dortu.
Chtěli bychom teď všem tvářím z divadelních prken, televizních obrazovek či sportovišť, zaslat jedno velké poděkování. Poděkování za to, že ve svém, velice náročném profesním programu našli hodinu na to, aby společně s malými i velkými otevřeli knihu a četli. Tím připomněli mnohé pozapomenuté či objevili úplně něco nového.
Nebylo by spravedlivé vyjmenovat jen ty nejvýznamnější, protože každý si zaslouží velký obdiv. Proto si vážíme každé účasti všech našich hvězd, které se do projektu v RK Karviné zapojili.
Věřme proto, že i nadále se bude dařit oslovovat právě VIP osobnosti, které nám pomohou svou přítomností i čtením přiblížit dětem četbu a knihu jako takovou. Ty rozzářené oči všech dětských posluchačů jsou pak nejlepší odměnou….
Děkujeme a těšíme se na Vás.
{yko]

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 46 vyąlo 02. 01. 2013.