Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

pro nás, Regionální knihovnu Karviná se rok 2013 stává velice významným mezníkem . Dne 28.května oslavíme 90 výročí založení. Dovolte mi proto, abych zde připomněla významné mezníky v její historii.


Regionální knihovna Karviná vznikla v roce 1923 na základě 1. knihovnického zákona
28.května roku 1923 se konala ve Fryštátě schůze knihovních výborů tří národností (Čechů, Poláků a Němců), kde byly projednány otázky finanční, právní a personální pro další fungování knihovny v obci. Její vývoj byl však násilně přerušen událostmi 2. světové války, ale lze také doložit, že další vývoj knižního fondu, čtenářů i výpůjček zaznamenal pozvolný leč trvalý růst. K opětovné renesanci naší knihovny došlo v roce 1945, kdy pod vedením učitele Jana Rohla a Jana Jelínka byl položen základní kámen k novodobé historii veřejné knihovny v Karviné.
A jak šel čas s Vaší – naší knihovnou dále? V letech 1950 - 1992 nesla knihovna název Okresní knihovna Karviná, od 1. května 1992 byla přejmenována na Regionální knihovnu Karviná. Zřizovatelem knihovny byl od roku 1950 Okresní úřad v Karviné a od 1. dubna 1996 Město Karviná, nyní statutární město Karviná. Za dobrou práci a nezbytnost pro obyvatele našeho města byla knihovna již několikrát odměněna. V roce 2000 byla udělena Cena Evropské veřejné knihovny za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení v Helsinkách. Organizační výbor konference INFORUM 2000 udělilo 1. místo v anketě o nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji, za elektronickou meziknihovní výpůjční službu. Další cenou se stala Pamětní medaile Z.V. Tobolky za úspěšnou reprezentaci českého knihovnictví. V Seči 2000.
Další část života Regionální knihovny Karviná byla odstartována rozsáhlou rekonstrukcí ústředí v Karviné – Mizerově. Tato rekonstrukce zrodila „knihovnu 21. století“ , kde se čtenáři Regionální knihovny Karviná mohou těšit z literární čítárny, kde si čtenáři budou moci vypít kávu a odreagovat se poslechem živé hudby.. Přibylo zde oddělení beletrie, které na Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov zatím chybělo. Moderní podobu dostane i oddělení pro děti a mládež s dětským koutkem, kde mohou rodiče, kteří si budou chtít v klidu vybrat potřebné knihy, umístit své ratolesti. Jak se vše podařilo svědčí návštěvnost klientů a také další ceny, které tato knihovna obdržela.( Hlavní cena v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010 v kategorii stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce, cenu Ministerstva kultury „Knihovna roku 2011“ v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny, cena 2012, Městská knihovna roku, v kategorii města nad 40tis.obyvatel.
Jaká bude budoucnost naší – Vaší knihovny?
Tu pojďme psát společně. Nezbývá nic jiného než si přát, aby společné budoucí cesty knihovny a čtenářů byly dlouhé a přínosné pro všechny naše uživatele.
(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 47 vyąlo 02. 04. 2013.