Časopis Regionální knihovny Karviná
Vážení čtenáři,
HABEND SUA FATA LIBELLI, zní krásné latinské přísloví a praví o tom, že i knihy mají svůj osud.


Knihy, knihovny, a také lidé, kteří v těchto službách pracují. Naše knihovna dnes slaví své 90. narozeniny a tento její úctyhodný kus cesty byl ve většině doprovázen úspěchy, neutuchající energií zaměstnanců a satisfakce z jejich práce.
V průběhu svého vývoje knihovna měnila své názvy, které mimo jiné odrážely její funkci. Zprvu to byla knihovna obecní, pak okresní, krátký čas také nesla název okresní veřejná a studijní knihovna, a nyní plní funkci Regionální knihovny v Karviné. Jejím zřizovatelem je Statutární město Karviná, které nedávno vybudovalo novou moderní, progresivní a perspektivní knihovnu v Karviné – Mizerově.
Zájem o služby knihovny je ze strany občanů mimořádný. Rostou výpůjčky, počty registrovaných uživatelů, počty návštěvníků a je také zaznamenán nárůst čtenářů z řad dětí a mládeže.
Karvinská knihovna je místem setkávání pro všechny, kteří chtějí mít přístup ke kultuře, poznání nebo vzdělávání, a to bez rozdílu na jejich sociální či ekonomické postavení.
A proto přejeme knihovně důstojnou budoucnost.
PhDr.Halina Molinová
ředitelka Regionální knihovny Karviná


Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 48 vyąlo 01. 07. 2013.