Časopis Regionální knihovny Karviná


Milí přátelé,

věčný koloběh života nám otevírá přívětivější náruč. Kolem nás vše dýchá novým životem a my sami v sobě cítíme příliv nové energie s každým ránem.

Znáte jistě pořekadlo Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Je je to období, kdy se neodbytně o své vládcovství hlásí jaro. Vše kolem je nové. Příroda si obléká nový pestrobarevný háv, na tvářích nás šimrají první teplé paprsky a na dveře nám klepou koledníci… Teď již víme, jsou Velikonoce.

Naši předkové ctili jaro a velikonoční svátky jako klíčové období roku, stejně i dnes na mnoha místech jsou přivítány různými zvyky a tradicemi.

Vezměte si špinavou středu uprostřed pašijového týdne. V minulosti se čistily pece a kamna. Copak ale v současnosti všechny hospodyňky horečnatě neuklízejí, aby svátky jara přivítaly s domácností čistou a zářící?

Pletení karabáčů, tatarů a pomlázek? S potěšením potkáváte někde kolem řek skupinky mužů, které zálibně obhlížejí některou z vrb. Jejich větvičky jsou pak spleteny v pomalu mučící nástroj pro nás ženy. Je potěšitelné, že rok od roku všichni dědové, otcové, synové a vnuci odmítají jen tak si tu svoji pomlázku koupit.

Malování vajíček? Jednoduché nalepování papírových nálepek upadá do zapomenutí. Šikovné i méně zručné ženské pokolení přichází na nové způsoby, jak vajíčko vyzdobit. Všimli jste si, že základem se staly třeba slupky od cibule?

Zachovejme si proto tyto zvyky, vždyť byly předávány z pokolení na pokolení a patří k naší historii. Naučme naše děti splétat pomlázku a povídejme jim třeba o tom, že zvony na Zelený čtvrtek odlétají do Říma.

Veselé velikonoce.

(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 5 vyąlo 01. 03. 2003.