Časopis Regionální knihovny Karviná


Milí přátelé

ve dnech kolem jednadvacátého a dvaadvacátého června dosahuje Slunce při svém relativním pohybu vůči Zemi své nejsevernější polohy – severní konec zemské osy je nejvíce přikloněn ke Slunci. Nadchází letní slunovrat, začíná léto.


Čas nasládlých jahod, třešní, mořské či rybniční vůně vody, čas senosečů i sklizně prvních darů přírody, čas dovolených a prázdnin. Tak kam letos ... k moři nebo Vás lákají horské štíty? Tak či tak, nebude Vás po ránu ze sladkých snů vyrušovat pracovní budík, všechny povinnosti alespoň na tento krásný čas vymizí. Otevírá se nám možnost prožít nejen něco dobrodružného, ale třeba i „lenivého“, slastného a velmi příjemného.
Těmto dnům od nepaměti byla přisuzována zvláštní, magická moc. Některé byliny, sesbírané v tento čas, mají největší sílu, třeba taková třezalka. Dříve bylo možné pozorovat také roje světlušek, které přinášely do nejkratší noci cosi zářivého, oslavného. Letní slunovrat slaví zapálením ohně, kterému se někdy v souladu s křesťanskou tradicí říká Svatojánský oheň. Vzpomínám si, že krásně tyto zvyky a tradice popisuje Božena Němcová ve své knize Babička, kde je Barunka okouzlená Viktorkou.
Pamatuji si na svoji babičku, která byla chodící encyklopedií na rčení a pranostiky z dob minulých. Milovala jsem, když jsem na prázdniny k babičce přijela večery, kdy jsme všichni zalezli pod sluníčkem prohřáté peřiny, kde jsme naslouchali příhodám ze života, které samozřejmě nesly a nesou do budoucna poučení a moudrost, která bude na světě jako lidstvo samo. Mnohým z Vás se připomene – Na Sv.Jakuba na políčku se dlubá – čas prvních brambor nebo třeba Sv.Anna chladna z rána. Mě se velice jako milovníkovi dobrého vína pak líbí: Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.
Celé léto je protkáno těmito rčeními, stejně jako jiná roční období. Přejeme Vám skvělou dovolenou se vším, co k tomu patří, ať nemusíme prostřednictvím pana Důry z knihy Rozmarné léto Vladislava Vančury konstatovat…„Způsob tohoto léta zdá se být poněkud nešťastným.“
(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 52 vyąlo 01. 07. 2014.