Časopis Regionální knihovny Karviná


Milí přátelé,

Milí přátelé,
pestrobarevné listí a první mrazíky připomněly, že i lidský život má tento běh…Možná to je důvod, že většina lidí vnímá podzim a začátek zimy depresivně až nedůtklivě.


A přece je v tomto období tak moc významného. Po rozpučelém jaře, vysilujícím létě i plném podzimu si přece potřebujeme odpočinout. Ať již je 20 pod nulou nebo je nám 70 let. Proto můžeme říct, že se tímto časem otevírá nová etapa, kdy vlastně čerpáme síly do dalšího jara a léta.
Pole jsou sklizena, kytky odpočívají v zimních zahradách. Zateplili své domy a převedli své příbytky, ale i svá těla na zimní režim. Radujme se ze zimy, klidu a spočinutí. Vychutnejme si ten okamžik, kdy vyjdeme ven, a tam bude čekat ten úžasný klid a naprosté ticho, jaké je možné jen v mrazivém ránu plném sněhu.
Navíc, když se oprostíme od trýznivých představ příprav vánočních svátků , je tady přece jako každoročně slib něčeho nového, povzbuzujícího.
Mějme to na paměti, když se budeme vydávat do víru přeplněných nákupních středisek a kupovat na kila zcela nepotřebné potraviny, kdy budeme vnitřně lát na nerozhodností při zakoupení dárků. Vždyť oslava narození Ježíška je oslavou v každém z nás. K tomu není třeba podnikat nervydrásající výpravy za mamonem. Když pak ručičky hodin první vteřinou překročí půlnoc do Nového roku, již teď si uvědomme, že to nové a krásné opětovně dostane barevnou podobu jara a léta a to vše, aby mohl přijít podzim a zima.
Jsme ale lidé, kterým se nelíbí hektické jaro, horké léto, deštivý podzim či tuhá zima. Tak pokud se opěr octnete v pasti mizerných myšlenek, přijměte celoroční pozvání do naší – Vaší knihovny, kde si určitě najdete něco pro zlepšení nálady.
Dovolte mi, abych na tomto místě a v tento čas, Vám všem za nás všechny zaměstnance Regionální knihovny Karviná popřála sílu najít v každém okamžiku dne něco krásného. Nezáleží přece na tom, zda odkvétají třešně, či nás bičuje zimní severák. Svoji pohodu si nosíme každý v sobě. My Vám jí přejeme oceán.
Vaše knihovna

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 53 vyąlo 06. 10. 2014.