Časopis Regionální knihovny Karviná


Úvod

Vážení přátelé, na prahu nového roku se sluší bilancovat. Tentokrát nám laskavý čtenář promine…nebudeme vypočítávat to, co se nám podařilo, to na co zase nejsme pyšní. Podíváme se do budoucnosti. Nahlédneme na to, co nás v příštím roce čeká, jaká významná výročí si budeme připomínat.


Vraťte se v myšlenkách do minulosti. Dovolím si Vám položit otázku. Na co jsme se každý večer před spaním těšili? Bez čeho si nedokáží ani v současnosti děti představit podvečer? Samozřejmě, že jde o Večerníček . I když teď bojuje s různými bloky animovaných pohádek, Večerníček stále se svými pohádkami vítězí. Letos, hned 2. 1. 2015, oslaví svých neuvěřitelných 50 let.
Jako malá jsem milovala pohádky o čertech. Nebála jsem se všech těch Luciferů či Belzebubů a snad všechny pohádky o čertech byly v mé knihovničce. Také jsem milovala pohádky. Jednu z nich obzvlášť a ta náklonnost zůstala i do současnosti. Kdo by neznal pohádkovou komedii Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Málokdo ale ví, že autorem je Jan Drda. Známe jej jako autora především povídek z povstalecké Prahy, ale já milovala právě jeho pohádky, které jsou svým koloritem postav jedním z největších literárních pokladů pro děti.
8. května si připomeneme 70. výročí ukončení globálního vojenského konfliktu, jehož se zúčastnila většina států světa a jenž se stal s více než 60 miliony obětí dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Do historie i budoucnosti se zapíše jako II. světová válka.
Ve výčtu nahodile vybraných významných událostí a výročí nesmíme zapomenout ani 600 výročí upálení českého kazatele Jana Husa. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Na kostnickém koncilu byl odsouzen jako kacíř, a přestože mu císař Zikmund Lucemburský zaručil bezpečnost, byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Celý rok snad každý den přináší ve svém datu připomínku výročí či nese název významný den. Vše o nich máte možnost prostudovat v bohatých fondech naší – Vaší Regionální knihovny Karviná. Již teď se všichni těšíme na Vaši návštěvu. [yko]

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 54 vyąlo 10. 01. 2015.