Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení přátelé,

rok 2016 otevřel svou bránu novým vteřinám našich životů. Přijdou všední starosti i radosti věčného koloběhu, přijdou vzlety i pády. Důležité ale bude se opětovně zvednout a zkoušet. Rok 2016 je velice bohatý na významná historická připomenutí a jedním z těch, které by mělo nás všechny oslovit je 700 výročí narození v pořadí německého, italského, burgundského, lombardského krále.


Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Karel byl původně pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném.
Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke zkonsolidování českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. Císař byl také autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše. Jako český král proslul Karel především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu přes řeku Vltavu v Praze a hradu Karlštejna i mnoha dalšími počiny. Karel také dosáhl významné územní expanze českého státu.
Proč se tomuto císaři říkalo Otec vlasti?
Dne 29. 11. 1378 tento velký vladař umírá. V pohřební řeči byl císař Karel IV. poprvé nazván Otcem vlasti. Takto ho nazval jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova, profesor na francouzské Sorbonně. Pro české a moravské země, lid český vykonal mnoho zásadního, proto toto nazvání se stalo symbolem pro další století. Pro všechny amatérské historiky máme skvělou zprávu. V naší – Vaší knihovně najdete velké množství knih s tématikou fenoménu Karla IV. Můžete pátrat a najít možná dosud neobjevené.
(Yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 58 vyąlo 15. 01. 2016.