Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení přátelé

žijeme v čase, kdy nás obklopuje spousta věcí. Pro svůj život potřebujeme auta, mobily, lednice, televize, kuchyňské spotřebiče a mnoho dalších a dalších přístrojů. Pro své potřeby pak využíváme a dobýváme bohatství země, která našim spotřebním životem začíná strádat. Mizí lesy, pralesy, vymírají živočichové, znečišťujeme vzduch, ledovce tají…Pořád si říkáme, že to naše země zvládne…


Trpělivost má ale své meze….a tak je to i s naší přírodou. Již v minulosti se našli lidé, kteří varují a bijí na poplach před hrozícím nebezpečím, které pomalu dostává podobu celosvětové přírodní katastrofy.
Od roku 1970 začínáme psát historii Dne Země. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. Hlavní iniciátor, senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayese organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. Již první oslavy Den Země slavily úspěch a ve Spojených státech vedly mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začala tento svátek slavit o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. Pojďme i letos něco udělat, když už ne v běžném roce, tak 22. dubna pro naši zemi. Je připraveno mnoho akcí a různých aktivit na území našeho města, kde se dozvíte mnoho nového a zajímavého a možná….kdoví, získáme i z Vašich řad dalšího, kdo nám pomůže svým přístupem naši zemi chránit a zachránit.
(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 59 vyąlo 01. 04. 2016.