Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

měsíc květen je spjat s láskou jako život a voda. Co je lidstvo lidstvem, pociťujeme tu sladkou závrať i několikrát v životě. Jsou lásky vteřinové, týdenní, celoživotní. Jsou lásky až za hrob, jsou lásky povrchní a dokonce i předstírané, jsou lásky prokleté i nenáviděné. Jen jejich projevy se dějinami a staletími mění.

Kde jsou doby, kdy si muž „ulovil“ svoji vyvolenou dobře mířenou ranou kyjem do hlavy? Jak asi bylo krásce uvězněné ve vysoké věži nedobytného gotického hradu, když tam někde dole zpíval sladké milostné písně její zpěváček? A co Romeo a Julie? A Antonius a Kleopatra? Oldřich a Božena? Taky máte pocit, že vaše láska nese tentýž náboj a že jeden bez druhého nemůžete být, ani žít, ani dýchat? Časem ale zjistíme, že ta horkokrevná zamilovanost je hašena chybami toho druhého a také se stane, že ta ušlechtilá láska přerůstá v nesnesitelnou nenávist.

A my? Naše lásky? Lásky pokračující a nastupující generace? Nechci mluvit za všechny, jen malá ukázka, věřím, že není typická pro všechny.

Nedávno jsem cestovala v kupé spolu s mladou dvojicí. Jejich vzájemné projevy lásky byly pro zbývající osazenstvo, no jak to říci, divoké. Chvílemi jsme dostávali dojem, že chtějí předvést praktickou ukázku toho, jak lze jeden druhého láskou sníst. Situace se ale změnila v okamžiku, kdy bylo děvče docela nevybíravě požádáno, aby mládenci přinesla něco na žízeň. Dívka si toto nenechala líbit a my jsme zjistili, že máme velice významné mezery ve slovníku. Jejich slovní přestřelka „a lá hnůj“ přerůstala pomalu v pěstní souboj. Čekáte zápletku s krvavým koncem? Omyl. Před Prahou zvítězila láska, všeobjímající svět… či vlastně ladné křivky lepé děvy. Inu konec dobrý, všechno dobré.

Berte toto povídání s nadhledem. Cílem v žádném případě nebylo zesměšnění či pochyby o někom. Jde jen o smutné prozatimní konstatování, že vyznání lásky následující generace bude mít zřejmě jinou podobu než psaní sladkých veršů… Asi.

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 6 vyąlo 05. 05. 2003.