Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

vstupujeme do roku, který se ponese ve velké slávě. Naše město slaví 750 let od založení, i když jeho dějiny se začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy z mladší doby kamenné. Rok 1268 je ale v současnosti pokládáno a slaveno jako datum založení Karviné.


Vratislavský desátek z let 1302–1315 obsahuje původní názvy některých zdejších lokalit jako Fryenstat (Fryštát), Roy (Ráj), Carwina (Karviná), Bertholdi Villa (Darkov). Od roku 1327 se Fryštát stal nositelem městského práva.
Naše město ke své strategicky výhodné poloze na obchodní cestě z Uher do Pobaltí tak zde vytvořilo významné středisko obchodu a řemesel. Tato skutečnost lokace na obchodní cestě z Uher do Pobaltí přinesla městu prudký rozvoj, který dále narůstal od poloviny 15. století, kdy městu bylo uděleno dědičné právo „do čtvrtého kolena“, právo mílové, várečné, právo vyššího soudnictví a řada dalších.
Třicetiletá válka přinesla Fryštátu, ale i celému zdejšímu území útrapy, mimo jiné bylo město až do roku 1648 obsazeno Dány a Švédy. Městu se ale nevyhýbaly ani tragédie, např. četné požáry. Roku 1766 se město stalo ohniskem dosud největší selské vzpoury ve zdejším regionu, která vypukla ve Starém Městě.
Zásadní skutečností se pak stal nález ložisek černého uhlí v Karvinné v 2. polovině 18. století přinesl zásadní obrat v hospodářském rozvoji celého regionu. Dosud méně významná vedlejší obec Karviná tak má již na počátku 20. století zásadní ekonomický význam pro celou Rakousko-Uherskou monarchii. Tehdejší majitelé panství – hraběcí rod Larisch-Mönnichů – měli významné postavení u císařského dvora a zastávali jedny z nejdůležitějších úřadů. Proto se Karviná také stala předmětem mocenských a majetkových sporů po 1. světové válce a začátkem 2. světové války.
Správní základ dnešního města byl položen roku 1948, kdy se sloučily obce Fryštát, Karvinná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek pojmenovaný Karviná.
V polovině 19. století se objevil druhý fenomen Karviné. Začalo se souběžne rozvíjet lázeňství založené na léčivé jodobromové vodě, která byla objevena díky hledání nových ložisek uhlí. Postupně Lázně Darkov získaly věhlas i daleko za hranicemi republiky.
Velice zkratkovitě jsem nastínila historii místa, ve kterém žijeme a pracujeme, samozřejmě v RK Karviná můžete nalézt mnoho publikací, které jsöu věnovány historii, ale i současnosti Karviné. Rok 2018 se bude odehrávat ve znamení tohoto jubilea, a věřím, že i Vy navštívíte akce, které Regionální knihovna pro své uživatele připravila u příležitosti tohoto výročí.
Dovolte mi závěrem, abych našemu městu popřála rozvoj, prosperitu i to, aby se se stalo i nadále místem pro spokojený život jeho obyvatel. Vaše knihovna (yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 66 vyąlo 10. 01. 2018.