Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

celý běžný rok je protkán běžnými dny, které přinášejí radosti, ale i méně šťastné okamžiky. Prostě běžný život. Je ale množství dnů, kterých si vážíme, jsou ve znamení rodinné pohody, naplněny láskou. Jsou to dny sváteční. Mimo ně je pak kalendář plný významných dnů a výročí, které připomínají tu či onu událost. Mezi ty notoricky známé pak se vřadily tak trochu netypické a pro mnohé z nás neznámé


Tak například 12. dubna slavíme Mezinárodní den kosmonautiky. Od roku 1962 se tento den slaví v Rusku a některých dalších zemí bývalého Sovětského svazu. V roce 2011 byl 12. duben vyhlášen jako mezinárodní den, na oslavu začátku vesmírné éry pro lidstvo. Stalo se tak v upomínku prvního pilotovaného letu do vesmíru, který uskutečnil 12. dubna 1961 ruský kosmonaut Jurij Gagarin. Gagarin obkroužil Zemi za 1 hodinu a 48 minut na palubě kosmické lodi Vostok 1. Gagarinův let otevřel novou éru v historii průzkumu vesmíru a Gagarin se stal slavnou postavou na celém světě. Hlavní noviny po celém světě publikovaly jeho biografii a podrobnosti o jeho letu. Později byl jmenován Hrdinou Sovětského svazu. Od roku 2001 se 12. dubna ve Spojených státech slaví Noc Jurije Gagarina, ta se rychle rozšířila do celého světa.
15. květen byl v roce 1992 vyhlášen jako Mezinárodní den rodiny. Má celosvětově každoročně připomenout důležitost rodiny jako základu společnosti, kterou byla odnepaměti. Současně se pak okolo tohoto data vždy národní instituce jednotlivých států zamýšlejí nad rodinnou politikou ve své zemi. Rodina je podstatou společnosti, státu i základním kamenem správné výchovy dětí, které tvoří budoucí generaci.
V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento den každoročně oslavován po celém světě na památku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727). Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po celém světě. Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem – tancem. V roce 1995, v úsilí spojit všechny mezinárodní taneční organizace a oslavit Mezinárodní den tance společně, vstoupil Taneční komitét ITI/UNESCO ve spolupráci s Mezinárodní taneční radou (CIDD-UNESCO) a Mezinárodní taneční aliancí (WDA).
Věděli jste, že i trpaslíci (myšleno zahradní) mají svůj svátek? Jejich mezinárodní den připadá na 21. června a slaví se od roku 2002, kdy ho vyhlásila Fronta za osvobození zahradních trpaslíků. Jeho smyslem je učit tolerantnosti v zahradní architektuře. Poněkud zvláštní společenství založil roku 1981 ve Francii Fritz Friedmann a jeho program je skutečně velmi netradiční – spočívá v odnášení trpaslíků pryč ze zahrad a jejich následného umístění do volné přírody coby přirozeného prostředí těchto stvoření.
Přeji Vám, aby každý den v následujícím čase byl pro Vás významný a slavný, stejně tak, ať ho pořádně oslavíte.
Ústy Leonarda di Capria z filmu Titanic: “Ať každej den stojí za to“…. (yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 67 vyąlo 17. 04. 2018.