Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení čtenáři,

píše se rok 2018. Jak známo z historie, „osmičky“ byly pro naši historii vždy něčím výjimečným a rozhodujícím. Pojďme tedy v proudu času najít letopočty v naší minulosti, které byly něčím významné. Zkusíme si připomenout události mimo stěžejní v roce 1918. 1938. 1968.


Snad jen na úvod, co praví numerologie o čísle 8. Osmička je nejmocnější ze všech čísel. Je to číslo peněz, ambicí, vůle, logického myšlení, obrazotvornosti a organizačních schopností. Značí zájem o hmotný svět, zaměření na získávání majetku, peněz, na úspěch a zisk. Symbolizuje i touhu po moci, slávě, vlivu a sexu.….
Jedním z prvních dochovaných letopočtů je 658. Umírá Sámo, jeden z prvních známých vládců na území České kotliny. Sámo se přidal na stranu Slovanů a společně podnikli výpad proti Avarům. Ve vítězném boji údajně prokázal takovou statečnost a velitelskou dovednost, že byl zvolen za krále. Velká Morava je pozdější historické označení pro první stabilní knížectví západních Slovanů ve střední Evropě Rozkládala se převážně na území dnešní Moravy, Slovenska a Maďarska. Důvod zániku Velké Moravy přímo souvisí s invazemi Maďarů do Evropy v 10. století, nicméně nebyla to příčina jediná. Dochází k jejímu zániku v roce 908.
26. srpna 1278 proběhla Bitva na Moravském poli s římským králem Rudolfem Habsburským. V bitvě zahynul český král Přemysl Otakar II. V Čechách se dostal k vládě Ota Braniborský jako poručník následníka trůnu Václava II. V zemi začal panovat nepořádek a zvůle.
Rok 1618. Vzbouřené České království odolává útokům císařských vojsk. V roce 1648 se Švédské armádě generála Jana Kryštofa Königsmarcka za pomoci přeběhlého císařského důstojníka Arnošta z Ottowaldu podařilo obsadit Malou Stranu a Pražský hrad. 24. 10. 1648 byl ve Vestfálsku podepsán mír, jímž skončila třicetiletá válka.
Centrem vzbouřenců v roce 1848 se stalo Klementinum a jejími hlavními účastníky byli studenti a mladí dělníci. Venkov se snažil pomoci, ale do Prahy se nedostal, protože brány byly vojensky obsazeny. Projevila se také nejednota - liberálové měli strach z Windischgrätze, nesouhlasili s povstáním, chtěli vyjednávat; v povstání viděli neštěstí, protože zabránilo dalšímu vyjednávání. 16. června byla Praha bombardována a Windischgrätz vyzval ke kapitulaci do 48 hodin a 18. června. Padlo asi 43 povstalců. Byl vyhlášen stav obležení, docházelo k zatýkání a k věznění bez soudů, vojska dohlížela nad vším. V Čechách byla poražena revoluce jako první.
Ne všechny „osmičky“ nebyly tak nešťastné. Tak například ta nejradostnější „8“ pochází z února roku 1998. Čeští hokejoví reprezentanti oproti podceňování a nedůvěře se stávají olympijskými mistry a vítězi turnaje tisíciletí. Dokázali svým výkonem vyburcovat a semknout národ v jednotnou sílu, které o něco jde.
Pojďme si přát, aby i další „osmičky“ přinesly mnoho pozitivního do našich životů.
(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 68 vyąlo 18. 07. 2018.