Časopis Regionální knihovny Karviná


Vážení přátelé,

Koleda, koleda, Štěpáne!
Co to neseš ve džbáně,
nesu, nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu.
Psi se ke mně sběhli,
koledu mi snědli


Vážení přátelé,
je to až k neuvěření, jak čas ukrajuje rychle ze svého běhu. Zase je tady čas plný obdárovávání a očekávání. Nedílnou součástí jsou i koledy. Na stránkách Sovy jsme si již přiblížili některé zvyky a tradice, vážící se k adventnímu či vánočnímu času. Dnes se podíváme na svátek sv. Štěpána.
Hlavní svátek sv. Štěpána byl již od zavedení vánočního svátku stanoven na den následující po slavnosti Narození Páně, aby se vyjádřilo těsné spojení Ježíše a jeho prvního mučedníka; na Západě se tak slaví 26. prosince. Štěpán je patronem jáhnů, koní a kočí, pacholků u koní, zedníků, krejčích, kameníků, tkalců, tesařů, bednářů, pomocník proti bolestem hlavy, proti kamenům, píchání v boku a proti posedlosti. Je také přímluvcem za dobrou smrt. Štěpánův svátek církev o Vánocích slavila podle legend právě proto, že se jeho mučednictví vztahuje k narození Krista. Tento den je spojen i se svatoštěpánskou koledou. Nejznámější je říkanka o Štěpánovi, který upadl na ledu. Tradice také velí připravit na Štěpána pernatou drůbež. Na stole by tak neměla chybět husa, kachna nebo aspoň kuře. V minulých dobách na Štěpána odcházeli ze služby čeledíni a na odchodnou dostávali zvláštní koláč, který byl zdobený ořechy, rozmarýnem a pentlemi.
Na Štěpána není pána, říká už staré české přísloví. Pánové vypláceli chase celoroční odměnu a lidé tak dostávali peníze i naturálie – jídlo i šaty. Tento den byl také jednou z mála možností, kdy chasa mohla změnit hospodáře. Při pátrání po tradicích a zvycích jsem narazila ještě na jeden.
V den sv. Štěpána vstávali mužové brzy ráno, aby překvapili své ženy. Překvapili je tím, že jim ještě spícím omyli obličej svých družek a žen. Prý tak dokazovali své postavení a přesvědčení, že jsou pány domu… Ženy jim to mohly oplatit stejnou mincí na Nový rok. Podmínkou pro oba případy bylo samozřejmě stihnout to před probuzením. Dnes je den svatého Štěpána spojený především s tradičními návštěvami příbuzných.
Dovolte mi, abych za celý kolektiv naší – Vaší knihovny Vám všem popřála dny plné pohlazení, radosti a štěstí. Do roku 2019 pak kupu zdraví, štěstí a vzájemnosti nejen u Vás či u nás, ale na celém světě. Vaše knihovna

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 69 vyąlo 15. 10. 2018.