Časopis Regionální knihovny Karviná
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra napadne zlato.


Vážení přátelé,

na úvod jsem uvedla jednu z pranostik, která se k poslednímu dni v roce váže. Pravda je ale taková - nečekejte, že by zlato opravdu letos na Silvestra padalo.

Nepadalo ani v letech, kdy bylo vody ažaž, nebude ani v roce, kdy úmorná vedra trápila okolní svět. Ale jedná se nám o 31. prosinec, o Silvestr, o dnes tolik oslavovaný svátek, který se původně nespojoval s žádnými zvyky a obyčeji. Byl to den zasvěcený památce papeže Silvestra I. Jako takový neměl pro svůj pohanský původ velkou oblibu.

Teprve až hospodářský rozvoj 19. století proměnil tuto noc v jednu z nejbouřlivějších oslav roku.

K hezkému zvyku patří posílání tzv. PF, což znamená Pour Feliciter (pro štěstí). Jde o starší sestřenici vánočních blahopřání, liší se jen námětem a obsahem.

Romantičnost zasněžených vánočních přání je nahrazena hodinami, které odměřují poslední minuty starého roku nebo bujaré hýření veselých pijáků. Vynálezcem novoročenek se stal český šlechtic, hrabě Karel Chotek, nejvyšší purkrabí v Čechách, který vyklouzl v roce 1827 z nepříjemné situace s elegancí sobě vlastní tak, že místo aby přijímal zdvořilostní návštěvy od rána do večera, rozesílal blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek.

V naší republice roznesou pošťáci každý rok na 30 milionů novoročních přání i přes rostoucí vliv počítačů a mobilních telefonů. Tištěné PF tak neztrácejí nic na své kráse. Přijměte tedy od nás pomyslnou PF s přáním zlata, nepadajícího z oblohy, ale zlata v srdci.

Hodně zdraví a štěstí v roce 2004.

(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 8 vyąlo 02. 12. 2003.