Časopis Regionální knihovny Karviná
Vážení přátelé,


otáčíme čistý, nepopsaný list nového roku 2004. Ten bude pro mnohé z nás, jako pro všechny ostatní, radostný, důležitý, rozhodující a stejně tak i méně veselý, běžný a obyčejný. Každý jedinec zažije své vzlety a pády, i naše vlast bude podrobena náročným zkouškám a testům. Přesto je nový a my s nadějemi, dobrým předsevzetím a důvěrou vzhlížíme vstříc novým dnům.

V lidském životě je mnoho okamžiků, které jsou zlomové, osudové, ať již mají kladný či záporný výsledek. V žádném případě bychom ale neměli dopustit, abychom se za naše skutky, kterých se v následujícím roce dopustíme, měli stydět. Máme nárok na výhru i prohru, jen ne na rezignaci. Protože neprohrává ten, který neuspěje, ale jen ten, který se vzdá. Jsme však jen lidé se svými pochybnostmi a máme právo chyby. Přesto, zkoušejme dál, nepodléhejme... Je to těžké, ale - aspoň jednou - to vyzkoušejte.

Do dalších vašich zkoušek a pokusů Vám přeji mnoho zdaru, ať se rok 2004 tak zapíše do paměti Vašeho života jako ten kladný.

(yko)

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 9 vyąlo 09. 02. 2004.