Časopis Regionální knihovny Karviná


Cesta k městu

V rámci projektu Cesta k městu, který realizuje statutární město Karviná za podpory evropského programu Mládež v akci, má Regionální knihovna Karviná možnost hostit již druhého dobrovolníka z evropské země, v tomto případě z Polska.


Od prosince 2013 svou dobrovolnou službu vykonává v knihovně Aurelia Suchanek a své dojmy z práce v knihovně shrnula v následujícím článku.

Jmenuji se Aurelia Suchanek a pocházím z Polska. Jsem magistrem etnologie a mám také ukončené postgraduální studium muzeologie na Jagelonské univerzitě v Krakově.
Od prosince 2013 jsem dobrovolnicí v Regionální knihovně Karviná. O možnosti stát se dobrovolníkem v knihovně jsem se dozvěděla z internetu. Projekt mne zaujal, a protože jsem byla zrovna bez práce, odpověděla jsem na nabídku. Za pár dnů mi z knihovny zavolali, že mohu přijet do Karviné podepsat smlouvu. Moc mne to potěšilo.
Po dobu výkonu dobrovolnické činnosti jsem se mohla přestěhovat a 5 měsíců žít v Karviné. Já jsem ale nevyužila této možnosti, protože žiju nedaleko v Cieszynie (Polsko), a z domu dojíždím do práce.
Nejčastěji mě můžete potkat v Regionální knihovně Karviná v Karviné-Mizerově. Vykonávám zde mnoho činností, mj. fotodokumentaci akcí, které se v knihově konají. V případě potřeby píši krátké texty týkající se činnosti knihovny, dokládám k nim fotografie a posílám je polským lokálním internetovým portálům. Několik mých článků již bylo publikováno.
Pomáhala jsem také při balení knih v knihovně, při přípravě vernisáže, pomáhám, kdekoliv je mě zapotřebí. Karvinská knihovna má několik poboček např. Středisko polské literatury a Středisko hudby a umění v Karviné-Fryštátě, kde rovněž vypomáhám v rámci dobrovolnické činnosti. Sezámila jsem se také s činností Městského informačního centra.
Kromě práce v Karviné jednou týdně v organizaci pod názvem Fundacja Laja v Cieszynie (Polsko) učím polštinu dobrovolníky z Čech a Rumunska. Je to pro mě nová a zajímavá zkušenost. Sama se také účastním jazykového kurzu (český jazyk), během kterého se učím gramatiku a obohacuji si slovní zásobu českých slov, čehož využívám v každodenní komunikaci s pracovníky knihovny. Moje učitelka je Češka, takže celý kurz je veden v češtině. Jestliže nerozumím některému výrazu, paní učitelka se mi ho opisem snaží vysvětlit, např. zeď je jinak stěna.
Jsem ráda, že se účastním současného programu. Práce v knihovně se mi moc líbí a atmosféra v práci je příjemná.
Aurelia Suchane

Licence Creative Commons
Časopis Sova, jejímž autorem je Regionální knihovna Karviná, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česká republika .
Vytvořeno na základě tohoto díla: sova.rkka.cz

Vydává Regionální knihovna Karviná. Číslo 51 vyąlo 02. 04. 2014.